ทุ่งไหหิน มรดกโลก ที่เต็มไปด้วยตำนาน แห่งความภาคภูมิใจของประเทศลาว

ทุ่งไหหิน อีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญของ ประเทศลาว ที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งโบราณสถานแห่งนี้ ก็ได้เคยมีตำนานที่เล่ากันว่า บรรดาไห ที่วางเรียงรายอยู่ในสถานที่แห่งนี้ เป็นไหเหล้าของ ” ขุนเจือง ” ราชวีรบุรุษสองฝั่งโขง

โดย ทุ่งไหหิน จะตั้งอยู่ที่เขียงแขวง บริเวณตอนเหนือของประเทศลาว เป็นที่ราบสูง มีหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายไหวางอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งมีนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่า ไหที่อยู่ในทุ่งนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคโลหะตอนปลาย ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี พร้อมทั้งมีการค้นพบโครงกระดูก ในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย ทำให้มีการคาดการณ์ว่าหินที่มีลักษณะคล้ายไห นั้นเป็นภาชนะใช้บรรจุกระดูกกระดูก ที่เป็นพิธีกศพของคนลาวโบราณ

สำหรับชาวลาว ทุ่งไหหิน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อประเทศลาวเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากที่โบราณสถานแห่งนี้ จะถูกได้ถูกบันทึกให้เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ และยังช่วยเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศลาว มาจนถึงทุกวันนี้

Facebook Comments