หากถึงตาจน บุญของพ่อแม่ สามารถช่วยเราได้

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ

หากชีวิตถึงตาจน บุญของพ่อแม่ ช่วยเราได้

ทุกครั้งที่ชีวิตพบเจอ อุปสรรค

ทุกครั้งที่เจอแต่ปัญหา มื ด แปดด้าน

อย่าทำร้ายตัวเองซ้ำ ด้วยการทำสิ่งไม่ ดีเพิ่มขึ้น

หรือคิดว่าขอแค่แก้ปัญหา ให้ผ่านๆไป

แต่ไปสร้างความทุ กข์ ให้แก่ผู้อื่น

จากที่ มื ด อยู่แล้ว ก็จะยิ่งมืดไปอีก

มา ล อ ง ตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่นะ

นับต่อจากนี้ขอลดละสิ่งไม่ ดีทั้งหลาย

จะสร้างบุญไม่ว่าจะน้อยใหญ่ เพียงไหน

ทำจิตให้ผ่องใสมากที่สุด เท่าที่จะมากได้

ตั้งจิตน้อมลงระลึก ถึงความรัก

ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของลูกๆ

ที่อำนวยพรได้จริง ที่ไม่ต้องวิ่งหาที่ไหนเลย

ทั้งที่ท่านยังอยู่ เป็นพระพรหม เป็นเทวดาที่มี ลมหายใจ

หรือแม้ท่านจากไปแล้ว

เป็นเทวดาประจำตัวที่จะคอยดูแล

ช่วยเหลือเราและเราเป็นผู้เกิดมาหลายภพชาติ

ย่อมมีพ่อแม่ในทุกภพทุกชาติ ที่เกิดมา

ในทุกสถานะ ทุกวรรณะแน่นอน มากมายมหาศาล

คนที่มีลูกนั้น รักลูกมากแค่ไหน

ให้ทุกอย่างได้เพื่อลูก พ่อแม่เรานั้น ก็รักเรามาก

ให้ทุกอย่างได้เหมือนกัน ลองตั้งจิตดีๆ

ขอเมตตา ขอบุญบารมี พ่อแม่ในทุกภพชาติ

บุญที่เราเคยทำมาในทุกภพทุกชาติ

ในชาติปัจจุบันที่เรานึกได้รวมเป็นมหาบุญกุศล

ขออำนาจแห่งบุญพาเราให้พบทางออก

พาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออกมาจากความ มื ด

พาเราให้พ้นจาก อุปสรรค ก ร ร ม ทั้งหลาย

สำหรับคนในชาตินี้ พบความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจ

เพราะพ่อแม่เป็นฝ่ายดี ขอให้ ล อ งให้อภัย

ถอยออกจากความ ไ ม่ ช อ บใจ

ถอยออกจากความขุ่นใจ

ถอยออกจากวงเวียน ให้อโหสิต่อกันและกัน

ก็เป็นบุญใหญ่มากแล้วในชาตินี้

และบุญใหญ่แห่งการให้อภัยทานนี้

และพาเราให้พ้น จากอุปสรรคกรร มทั้งหลาย ได้เช่นกัน

ทีมา: fastviweuk.com

Facebook Comments