ชาวบ้านร่วมใจ จัดคาราวานทอดผ้าป่า ขยะสามัคคี

ชาวบ้านในชุมชนตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทั้ง 11 หมู่บ้านได้ร่วมใจกันจัดทอดผ้าป่าขยะสามัคคีขึ้นนำร่องเป็นที่แรกและครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงรณรงค์การสร้างนิสัยการทิ้งขยะให้ถูกที่เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน

ภาพจาก โจโฉ

ภาพจาก โจโฉ

ภาพจาก โจโฉ

อีกทั้งในปัจจุบันในพื้นที่ตำบลเขาเจียก และพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดพัทลุง มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวันเกือบ 4 ตันต่อวันคิดเป็นร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของขยะทั้งหมด ทางผู้นำและชาวบ้านในชุมชน จึงได้คิดร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่โดยการสร้างกุศโลบาย (กุด-สะ-โล-บาย) ส่งขยะไปเกิดด้วยวิธีการรีไซเคิล จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะขึ้นและนำรายได้จากการทอดผ้าป่านี้ไปช่วยการกุศลต่างในพื้นที่เป็นการต่อยอดไอเดียขยะที่ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด

ขอบคุณ โจโฉ

ทีมา:viralsfeedpro.com

Facebook Comments