สพป.เขต4เชียงใหม่ เลิกจ้างพนักงานราชการ ลูกจ้าง จำนวน244คน
พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวสะอื้นเมื่อเพจการศึกษาและข่าวสอบรับราชการหลายเพจ เปิดเผยเอกสารฉบับหนึ่ง ที่อ้างว่านำมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เขต 4 เชียงใหม่ ที่มีเนื้อหาว่า ให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 244 คน “หยุดปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ มาเปิดเผย

เอกสารดังกล่าว ระบุต่อไปว่า ทั้ง 244 คนนั้น จะหมดสัญญาทำงานในวันที่ 30 ก.ย. นี้ แบ่งเป็น 8 กลุ่มได้แก่

พนักงานราชการ 19 คน

ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 36 คนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 คน

ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 15,000 บาท 42 คน

ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000 บาท 48 คน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 34 คน

นักการภารโรง 21 คน

และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 25 คน

นอกจากนี้ ในเอกสารฉบับนั้น ยังบอกอีกว่า สาเหตุที่ทำให้ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติงาน เป็นเพราะกำลัง “รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณ” จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 244 คน หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้เรียบเรียงโดย: tkvariety

ทีมา:tkvariety.com

Facebook Comments