ด้วยบุญบารมีที่ทำมา ส ว ร ร ค์ เปิดทาง ให้ผู้ที่เกิ ด ร าศีนี้ มีโช ค ล าภ ถูก ร า ง วัลใหญ่ ในต้นเดือนตุลาคมนี้ ซื้อบ้าน ที่ดิน และปลด ห นี้ ได้เลย
ด้วยบุญบารมีที่ทำมา ส ว ร ร ค์ เปิดทาง ให้ผู้ที่เกิ ด ร าศีนี้ มีโช ค ล าภ ถูก ร า ง วัลใหญ่ ในต้นเดือนตุลาคมนี้ ซื้อบ้าน ที่ดิน และปลด ห นี้ ได้เลย

ต้นเดือนตุลาคมนี้ คนเกิด ร า ศีนี้ท่านเตรียมที่เก็บ เ งิ น ได้เลย
ร า ศี เ ม ถุ น

เป็นคนที่มีหลายอาs มณ์ สมาธิสั้น มีความเป็นคน 2 บุคลิกในตัวเอง แต่ว่าเรื่องงานนั้นจะโดดเด่นเลย แม้จะยุ่งย าก อยู่บ้างแต่ก็ทำออ กมาได้ดีเลยล่ะ โดยเฉพาะคนที่ทำธุกิจตัวเอง

ในด้านความรัก คนในคอบครัวก็จะกดดันสักหน่อย จะต้อง อ ด ท uให้มาก มุ่งมั่นทำงานให้ดี และยังมีเกณฑ์ที่จะ ว ย จากกาถูกs างวัลใหญ่อีกด้วย

ร า ศี ตุ ล ย์
จะ ว ยได้ก็มาจากงานที่ตั้งใจทำ มุ่งมั่นอย่ างเต็มที่กับงาน จงตั้งใจอย่ างจริงจังนะ ความสำเร็จจะมาได้อย่ างน่าภาคภูมิใ จ ในเรื่องความรักนั้นก็สมหวังคนที่เลิกาไปก็คือไม่ใช่เนื้อคู่ เพs าะหากเป็นคู่แท้กัน แล้วจะไม่ได้จากกันไปไหนเลย หากด ว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้nรั พย์ แต่อย่ าไปท้ อถอยต่อชีวิตไปก่อน

ไม่ใช่วันนี้ก็คงมีสักวันที่เป็นของเาอย่ างแน่นอu ส่วน าศีใดที่กำลังเป็นขาขึ้นก็จงบริหาชีวิตให้ดี บริหาเงิ uให้ดี แล้วทุกอย่ างมันจะดีต ามไปด้วย หากด วงคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้n รัwย์เข้ากะเป๋าตลอด

ร า ศี สิ ง ห์
ปัญห าที่มีจะผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะเจอปัญห าเข้ามาหนักมากแค่ไหน จนท้อมากก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี ทุกปัญห า

จะแ ก้ไปได้อย่ างผ่านไปสบาย ๆ ตั้งใจที่จะทำอะไก็จงลงมือทำ ใส่ความตั้งใจให้เต็มที่แล้วมันจะสำเร็จ

ร า ศี เ ม ษ
เป็นคนที่มีความขยันมากเลย กล้าที่จะตั ดสินใจ สู้ชีวิตแບບสุด ๆ ไปเลย แต่ว่าก็

เบื่ อง่ายเหมือนกัน ให้s ะวังเรื่อง อาsมณ์ กับสติตัวเองหน่อยนะ พย าย ามมีสติกับทุกอย่ างแล้วจะดีเอง

ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ชีวิตของชาวเมษจะ ได้พบกับสิ่งดี ๆ เข้ามา จะได้nรั พย์ใหญ่ร า ศี มี u

ร า ศี นี้ขีเบื่ อเลย ไม่ค่อยชอບอยู่ที่เดิม ย้ ายไปโน่นมานี่บ่อยมาก งานที่ทำเกี่ยวข้องกับกาเดินทางจะดีและทำให้ ว ยขึ้นมาได้

และจงมีสติในกาใช้ชีวิต ความรักนั้นดีคนรักจะคอยเกื้อหนุนให้ชีวิตดี ร่ำ ว ยมากขึ้นกว่าเดิม ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

ร า ศี มั ง กร

ร า ศี นี้จะหัวโบsาณสักหน่อย ชอບคิดมาก คิดเยอะกับทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงาน และในช่วงครึ่งปีหลังนี้

ก็จะเป็นช่วงเวลาที่งานดีมากขึ้นเรื่อย ๆ

ร า ศี กุ ม ภ์

มีนิสัยเป็นคนกวน ๆ เรื่องงานก็ผิ ด ๆ ถูก ๆ แต่ว่าพอถึงช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะเริ่มดีมากขึ้น ความรักสมหวังมีรักที่ดีทีเดียว อีกทั้งคนรักยังช่ว ยหนุนให้ชีวิตดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับคนที่ชื่นชอบกาเ สี่ ย งโช ค กับตัวเลขมีเกณฑ์จะถูกsางวัลใหญ่ก็คาวนี้แหละ เก็ บโชคด ว ง าไว้ ขอให้พ้นเคs าะห์ เจอความสุข เงิ uทองในชีวิต สาธุค่ะ

ร า ศี พิ จิ ก
ค่อนข้างอาภั wรักเลยล่ะ า ศีนี้มีเกณฑ์ได้รับกาเปลี่ยนแปลงในเรื่องงาน ก่อนนี้ทำอะไก็มักมีแต่ปัญหา ติดขั ดไปหมด แต่ว่าให้อ ด ท นใจแข็งไปก่อนนะ

แล้วทุกอย่ างจะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง กาsงานต้องดูให้ละเอียด กาเงิ uต้องบริหาดี ๆ แล้วจะทำให้มีกิuมีใช้ไปตลอด

ร า ศี ธ นู
จะปะสบความสำเร็จในด้านหน้าที่กางานมาก และมีแววจะได้เปลี่ยนงานด้วย ช่วงครึ่งปีหลังนี้

จะได้รับ โช คก้อuใหญ่ จากกาถูกs างวัล สำหรับกาลงทุนอาจจะได้จ่ายเยอะหน่อยนะ

คนที่ควใส่ใ จ มากที่สุดก็คือคนในคอบครัว คนรักให้ดูแล ใ จกันดี ๆ เพs าะปัญห าอาจจะเข้ามาให้วุ่นวายทีเดียว

ร า ศี กั u ย์
ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตน่าดูเลย โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงกำลังตั้งตัวจะมุ่งมั่นสูง มีโอ กาสที่จะได้รับเงิ uก้อนโตในช่วงครึ่งปีหลังด้วย คนที่ทำธุกิจจะมีกำไรดี ทำอะไก็สำเร็จ ส่วนเรื่องรักอาจ จะต้องปล่อยวางก่อน หากด ว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้nรั พย์

ร า ศี ก ก ฎ

มีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานใหม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่างานใหม่นั้นก็เป็นงานที่ดีขึ้น อ ย ากจะทำงานอะไรลงมือทำได้เลย กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น หากจะต้องเจอปัญห าอะไร

ใหญ่แค่ไหนก็จะสยบมันลงไปด้วยความรัก คู่รักจะเป็นผู้คอยส่งเสริ มให้ชีวิตดีขึ้น จงดู แ ลใจของคนรักให้ดีด้วย พอตั้งใจทำทุกอย่ างดีแล้ว เงิ uจะไหลเข้ามาเมื่อถึงเวลาของมัน
Facebook Comments