เตรียมยุบ 2 สนามบิน หนีขาดทุน คนมาใช้น้อย หาดใหญ่โดนด้วย


เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ได้มีรายงานจากผู้สื่อข่าวว่า นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงแนวโน้มการพัฒนาสนามบินภายใต้กำกับ ทอท. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ว่า

ปัจจุบันสนามบินที่มีอัตราเติบโตดี คือสนามบินที่เป็นจุดศูนย์กลางหรือฮับที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังปลายทางได้หลายที่ ส่วนสนามบินที่เป็นเกตเวย์หรือเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อเติบโตได้ไม่ดี เห็นได้จากมีแนวโน้มจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เข้ามาใช้บริการเริ่มหดต้วอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทอท. จึงจำเป็นต้องเร่งปรับแผนการบริหารสนามบินในสังกัด เพื่อรับมือความเสี่ยงจากรายได้ที่กำลังลดลงและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับสนามบินที่เป็นเกตเวย์ของ ทอท. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 2 แห่งที่เริ่มมีจำนวนผู้โดยสารลดลง คือ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)ในอนาคตอีก 5-6 ปี ทอท. มีแผนที่จะยุบสนามบินหาดใหญ่ไปรวมกับสนามบินภูเก็ตแทน ซึ่งขณะนี้ทอท.มีแผนที่พัฒนาสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 อยู่แล้ว เพราะหาดใหญ่ไม่ใช่ฮับการเดินทางเชื่อมต่อ เป็นเพียงศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น คนเดินทางไปเที่ยวหาดใหญ่ไม่สามารถไปเที่ยวต่อที่อื่นๆได้

ทำให้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติจากประเทศรอบบ้านเช่นมาเลเซียก็หันไปเที่ยวที่อื่นแทนบินมาหาดใหญ่ ซึ่งในอนาคต ทอท. อาจจะต้องปรับแผนธุรกิจนำสนามบินหาดใหญ่ไปพัฒนาเป็นธุรกิจอื่นๆแทน เช่น ที่พื้นที่ให้เช่าจอดเครื่องบินหรืออื่นๆ

นายนิตินัยกล่าวว่า สำหรับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ก็อยู่ในข่ายที่จะต้องยุบเช่นเดียวกับหาดใหญ่ เพราะเป็นสนามบินที่ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังสนามบินอื่นๆได้ เช่นกันรวมทั้งยังมีสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบมีการพัฒนายังไม่เต็มที่ ทำให้มีคนสนใจมาเที่ยวน้อย ส่งผลให้เที่ยวบินที่เข้ามาใช้บริการเริ่มลดลงด้วย
โดยขณะนี้ ทอท. ต้องเร่งปรับแผนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สนามบินไหนที่บริหารแล้วขาดทุนต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบ รวมทั้งต้องเร่งเพิ่มรายได้ด้านอื่นๆนอกเหนือไปจากการให้เช่าสนามบินเพื่อทำการบิน เช่น อาจจะมีการจัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อออกไปประมูลงานให้บริการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานอื่นๆ

รายงานข่าวแจ้งถึงสถิติปริมาณผู้โดยสาร ของสนามบินหาดใหญ่ปีงบประมาณ2562 (ต.ค.2561-ก.ย.2562 )ว่า มีปริมาณผู้โดยสารทั้งสิ้น4,028,506 คน ขยายตัวลดลงมากถึง 5.60% และยังเป็นสนามบินที่มีจำนวนเที่ยวบินปรับลดลงมากที่สุดมากถึง 7.40% โดยมีจำนวนเที่ยวบินรวม 2,027 เที่ยวบิน
Facebook Comments