กรมอุตุฯเตือน รับมือฝนฟ้าคะนอง ยาวถึง 2 มีนา




การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กพ 63 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 ถึง 4 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 28 กพ 2 มีค 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้มีฝนลดน้อยลง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร ตลอดช่วง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 25 27 กพ 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย




ลักษณะสำคัญทางอุตุฯ ในช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กพ 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 28 กพ 2 มีค63 จะมีคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงตลอดช่วง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 25 27 กพ 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16ถึง23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33ถึง36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6ถึง15 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 28 กพ 2 มีค 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1ถึง3 องศาเซลเซียส ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17ถึง24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 16 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10ถึง15 กม ชม




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 25 27 กพ 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 ถึง 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16ถึง23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 20 กม ชม

ส่วนในช่วงวันที่ 28 กพ 2 มี ค 63 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 20 กม ชม

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 25 27 ก พ 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 2-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 20 กม ชม

ส่วนในช่วงวันที่ 28 กพ 2 มี.ค. 63 มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 20 กม ชม

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 25 26 กพ 63 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 27 กพ 2 มีค 63 มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง




ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 30 กม ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 21 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 25 27 กพ 63 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 20 กม ชม

ในช่วงวันที่ 28 กพ 2 มีค 63 มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 20 กม ชม

แนะนำคลิปอื่นๆ

Facebook Comments