กทม.เตรียมสั่งปิดเพิ่ม ขายแค่อาหาร ไม่มีดนตรี-ของมึนเมา ก็ไม่รอด

Loading…


เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า ได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ดำเนินการตรวจสอบและติดตามให้สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพฯเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มี.ค. 63 อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ตามความมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แม้ว่าสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการจะปรับตัวด้วยการไม่จัดแสดงดนตรี ไม่มีการเปิดเพลง ไม่แสดงโชว์ ไม่จำหน่ายสุรา แต่ยังถือว่าเป็นประเภทกิจการสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ จึงต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามคำสั่งฯ หากสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการฝ่าฝืน จะมีความผิดตามมาตรา 52 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในกรณีสถานการณ์รุนแรงขึ้น โดยให้นำเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 มี.ค. นี้
ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ก็คงต้องปรับตัวรับมือกันต่อไปค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Facebook Comments