เด็ก 6 เดือนป่วยโควิด ผู้ป่วยรายใหม่พุ่ง 50 ราย ยอดทะลุ 322 ราย

Loading…


เมื่อวันที 20 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ยืนยัน 50 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวน 322 ราย กลับบ้านได้จำนวน 1 รายเป็นชาวฝรั่งเศษอายุ 36 ปี รักษาอยู่ที่สถาบันโรคทรวงอก รวมผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวจำนวน 278 ราย กลับบ้าน 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย

โดย ผู้ป่วย 50 รายใหม่ แบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ใกล้ชิดผู้สัมผัสก่อนหน้า 41 ราย หรือ ร้อยละ 70 สนามมวย จำนวน 18 ราย เป็นผู้ชมที่เข้าไปดูในสนาม จาก กทม นครสวรรค์ เชียงใหม่ นครนายก นครราชสีมา สมุทรปราการ พบทุกตำแหน่งงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ ครูมวย ผู้ดูแลสนาม ผับ สถานบันเทิง 5 ราย โดยมาจากย่านทองหล่อ รามคำแหง เป็นสำคัญ มีทั้งพนักงานและผู้เที่ยว ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า 12 ราย เป็นผู้สูงอายุ นักศึกษา แม่บ้าน ตำรวจ อาชีพค้าขาย และพบเด็กเล็ก 6 เดือน 1 ราย ผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เพิ่ม 6 ราย อยู่ในปัตตานี สงขลา

กลุ่ม 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย กลุ่มหลักเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เป็นคนไทย 2 ราย กลับจากอังกฤษ รายหนึ่งเป็นนักศึกษา อีกรายเป็นพนักงานราชการที่ทำงานอยู่ที่อังกฤษ ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ เมียนมา และ ผู้ที่ทำงานในสถานที่แออัด และใกล้ชิดชาวต่างชาติ เป็นไกด์ รปภ และรอสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก 3 ราย รอสอบสวนโรค
ตัวเลขสถิติจากวันที่ 19 มีนาคม 63
ตัวเลขผู้ป่วย จากกลุ่มสนามมวย

Facebook Comments