ผวจ ภูเก็ตประกาศเคอร์ฟิว ห้ามนักท่องเที่ยวออกจากที่พัก ถึงเที่ยงคืนนี้

Loading…


วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทีมข่าว siamnews ได้รับรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต ประกาศเรื่องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกสถานที่พำนัก

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

โดยสรุปว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่งสูงขึ้น อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน สำหรับการควบคุมและป้องกันในจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการมาตลอด

Loading…


เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมให้มีประสิทธิภาพ ผวจ.ภูเก็ตโดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พักที่มีลักษณะเดียวกันให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ โดยมิให้ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่สถานที่พำนักนั้นไปยังสถานที่อื่นใด ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ของวันที่ 25 มี.ค.2563

Loading…


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มาของประกาศดังกล่าว เนื่องจากในช่วงค่ำจะมีนักท่องเที่ยวออกมาร่วมตัวสังสรรค์กันริมหาดและพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 ทำให้ผวจ.ภูเก็ตจึงได้ออกคำสั่งห้ามออกจากที่พำนัก

ทีมา:siamnews.com

Facebook Comments