ผู้ว่าอุดรฯ ออกหนังสือ ยืนยันเรื่องจริง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตอนนี้ระบาดไปยังหลายๆ จังหวัดแล้วโดยทางรัฐได้รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านในช่วงนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามเพราะตอนนี้ เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านกันให้มากที่สุดไม่ออกไปไหน เพื่อไม่ให้ติด โควิด นั้นเอง

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 25 มี.ค. ออกประกาศให้ประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนใน จ.อุดรธานี สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งทั้งในและนอกเคหะสถาน

Loading…


ควรอยู่บ้านอย่าไปไหนล้างมือทั้งวันกินร้อน ช้อนฉันห่างกัน 2 เมตรประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งในส่วนราชการทุกแห่งจัดให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกาย เจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในอาคาร

งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมประชาชน ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อน ล่าสุดท่านได้ให้ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม. ให้เปิดจำหน่ายในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 นทั้งนี้สำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอความร่วมมือสำหรับคนที่ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญควรหมั่นล้างมือให้สะอาด

ที่มาจาก postgoodnews.com

Facebook Comments