เปิด 8 จังหวัด ที่ติดเชื้อ covid19 สูงสุดในไทย

Loading…


จากสถานการณ์การแพร่ covid-19 ในประเทศไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเห็นได้จากตัวเลขที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของcovid-19หรือ ศบค. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พบผู้ติดรายใหม่ 127 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 1651 ราย ใน 61 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย โดยผู้ติดทั้งหมดแบ่งเป็น สัญชาติไทย 1407 ราย สัญชาติอื่น 244 ราย แยกเป็นผู้ป่วยรายพื้นที่ กทม และนนทบุรี 869 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ราย ภาคเหนือ 55 ราย ภาคกลาง 172 ราย และภาคใต้ 206 ราย

แต่หากพิจารณาลงลึกในรายจังหวัดจะพบว่า มี 8 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นนทบุรี 79 ราย ภูเก็ต 69 ราย ยะลา 42 ราย สมุทรปราการ 48 ราย ชลบุรี 53 ราย ปัตตานี 44 ราย สงขลา 30 ราย และเชียงใหม่ 32 ราย

Loading…


ที่มีตัวเลขผู้ติดยืนยันสะสม นำโด่งอย่างน่าตกใจ เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้ล้วนเป็นเมืองสำคัญด้านอุตสาหกรรม-การท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศ ประกอบกับที่ตั้งของจังหวัดยังเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมในภูมิภาค รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ติดกับประเทศมาเลเซียก็มีรายงานพบผู้ติดที่เดินทางกลับมาจากการทำพิธีทางศาสนาเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ภูเก็ตปิดเกาะ
ภูเก็ตและเชียงใหม่ถือเป็น 2 เมืองท่องเที่ยวหลักที่ทำรายได้อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย รวมกันเกือบ 400,000-500,000 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนต่อปี แต่วันนี้ ภูเก็ต กลับขึ้นชาร์ตติดอันดับพบผู้ติดcovid-19 สูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจาก กทม และนนทบุรี ด้วยจำนวน 55 คน ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่ง ปิดเกาะ หยุดการสัญจรทั้งทางบก ทางน้ำ ทันทีตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ส่วนทางอากาศจะเริ่มวันที่ 10 เมษายนนี้ หลังจากที่ได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่ 2 ทุ่มถึงตี 3 เป็นจังหวัดแรกตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 จากที่ก่อนหน้านั้นสั่งปิดสถานบันเทิง สถานบริการต่าง ๆ แต่ เอาไม่อยู่ ขณะที่ภูเก็ตยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่บนเกาะหลายร้อยคน ด้านเชียงใหม่ได้ออกมาตรการอย่างเข้มงวดตั้งแต่การประกาศปิดสถานประกอบการ 28 ประเภทเช่นเดียวกัน

2 เมืองอุตสาหกรรมวิกฤต

Loading…


ด้านจังหวัดสมุทรปราการ และชลบุรี ที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองอุตสาหกรรม มีทั้งแรงงานต่างถิ่น แรงงานต่างด้าว เข้าไปอยู่อาศัยกันมาก ขณะเดียวกัน ชลบุรียังเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศที่ต่างชาตินิยมเดินทางมาด้วย

ปัจจุบันทั้ง 2 จังหวัดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งตลอดเวลาหลายสัปดาห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัดได้ประกาศสั่งปิดสถานบริการ สถานบันเทิง สถานที่เสี่ยงทั้งห้างสรรพสินค้า สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ ฯลฯ เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัด

แต่ด้านจังหวัดชลบุรี ดูหมือนจะมีความเข้มงวดกว่า โดยเริ่มสั่งปิดสถานบริการ-บันเทิงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ไปจนกระทั่งปิดร้านสะดวกซื้อที่เปิด 24 ชม. ให้ปิดตั้งแต่ 4 ทุ่มจนถึงตี 5,p งดการใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด ตั้งแต่เวลา 20.00-06.00 น. และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ปัตตานี-ยะลาสั่ง lockdown

Loading…


ด้านจังหวัดยะลาและปัตตานี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมากทุกวันอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะผู้ติดคนไทยที่ข้ามกลับมาจากประเทศมาเลเซีย เฉพาะวันที่ 23 มีนาคม 2563 จังหวัดยะลามียอดผู้ติดวันเดียวถึง 17 ราย นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางแพทย์ติด covid-19 ปัจจุบันพบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ปัตตานีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างก้าวกระโดด โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ภายในวันเดียวมียอดผู้ติดถึง 20 ราย ปัจจุบันจังหวัดปัตตานีทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยสะสมรวม 44 ราย

ด้วยจำนวนผู้ติดที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด สั่งปิดเมือง lockdown ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออกทุกจุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เมืองหน้าด่านสงขลาเสี่ยงสูง

Loading…


ขณะที่จังหวัดสงขลาเมืองหน้าด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน ล่าสุดได้ประกาศปิดช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศทั้งท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าเรือน้ำลึกสงขลา พร้อมประกาศปิดด่านและจุดผ่านแดนทั้งหมด ให้ผ่านได้เฉพาะการขนส่ง และล่าสุดกำลังจะรับคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศประมาณ 300 คน ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมาก

อย่างไรก็ตาม วันนี้ประเทศไทยยังคงเหลือจังหวัดที่รอดปลอดภัยจาก covid-19 เพียง 15 จังหวัด ได้แก่ น่าน ลำปาง บึงกาฬ สกลนคร กำแพงเพชร ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา พิจิตร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด พังงา ระนอง และสตูล

ทีมา:siamtopic.com

Facebook Comments