คนที่มีสิทธิ์ ได้รับแมสฟรี จัดส่งถึงหน้าบ้าน

Loading…


วันที่ 2 เมษายน 63 ภายหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรมผลิตแมสแบบผ้าและแจกจ่ายฟรีให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น

เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ผลิตแมสสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแมส

1 ใครมีสิทธิ์ได้รับแมสผ้าฟรีบ้าง

Loading…


ประชาชนที่มีข้อมูลทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพฯ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 3 ล้าน 5 หมื่น ครัวเรือน จำนวนรวมกว่า 5 ล้าน 6 แสนชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น

โดยครัวเรือนที่จะรับ แมส เป็นลำดับแรก จะเริ่มจากเขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ

2 เริ่มแจกจ่ายแมสผ้าเมื่อใด

เริ่มแจกจ่ายแมสผ้าลอตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น วันที่ 8 เมษายน 63 โดยจะจัดส่งให้ถึงมือประชาชนภายในวันที่ 11 เมษายน 63 โดยเขตสุดท้ายจะได้รับไม่เกินต้นเดือน พฤษภาคม 63

Loading…


3 ช่องทางการรับแมสผ้า

ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปรับ แต่จะมีการจัดส่งแมสผ้าผ่านไปรษณีย์ไทยส่งตรงถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ทุกหลังคาเรือนจะได้รับแมสผ้าถึงมือจริง

4 หากไม่ได้รับหน้ากากผ้า สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางใด

คำตอบ หากพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับ สามารถตรวจเช็กผ่านทางเว็บไซต์ คลิ๊ก โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อสามารถแจ้งในกรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับ

5 มีใครได้รับแมสผ้าอีกบ้าง

Loading…


ในส่วนที่เหลือจำนวน 4 ล้าน 4 แสน ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นต้น รวมถึงพนักงานบริการ เช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

ขอบคุณsiamtopic.com

Facebook Comments