เล็งปิด สนง.กกต. หลังติดเชื้อโควิดไม่แสดงอาการเพิ่ม
หลังจากผลคัดกรองที่สำนักงาน กกต.ออกมาว่าพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 3 ราย โดย 1 รายนั้นไม่แสดงอาการ ทำให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เล็งปิดพื้นที่บางส่วนเป็นเวลา 7-14 วัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อ พร้อมลุ้นผลการตรวจเชื้อเพิ่มหากพบติดเชื้อเพิ่มอีก

วันที่ 29 เม.ย.2563 กรมควบคุมโรคส่งเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่มเติมวันที่ 28 เม.ย. หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active finding) เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการแล้วอย่างน้อย 3 ราย จากการตรวจทั้งหมด 140 คน และตรวจเพิ่มอีก 140 คน โดยเน้นผู้ใกล้ชิดกับ ผอ.สำนักงานวินิจฉัยและคดี ที่มีการติดต่อและทำงานร่วมกัน
กรมควบคุมโรครายงานผลการตรวจเชื้ออย่างไม่เป็นทางการสำหรับผู้ที่ทำการคัดกรองไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 ราย ที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกรที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ ขณะที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต., นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ, นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. มีผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อโควิด
ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.เป็นประธาน ประชุมร่วมกับ นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอคำแนะนำหลังตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรมควบคุมโรคเสนอให้ปิดในส่วนของสำนักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพื้นที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 7-14 วัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อ ซึ่งระหว่างนี้สำนักงาน กกต. กำลังรอผลตรวจเพิ่มเติมในวันที่ 28 เม.ย. หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มจะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพื้นที่ส่วนใดเพิ่มเติมหรือจำเป็นต้องปิดทั้งสำนักงาน

ทีมา:jarm.live/social

Facebook Comments