194 คนไทยกลับจากเกาหลีใต้ ถึงสุวรรณภูมิแล้ว
ยังคงเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เลยจริงๆสำหรับสถานการณ์ CO VID เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2563 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 1 เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุม

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับมาจากประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE651 เครื่องลงเวลา 21.25 น.จำนวนผู้โดยสาร 194 คน
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้วพบผู้โดยสาร มีไข้สูงจำนวน 13 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมจึงนำส่งโรงบาลทันที และมีหมาย 1 คน ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัส เพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ และเข้ากักตัวทางเลือก 18 คน ที่โรงแรมที่กำหนด

ขอบคุณทีมา:mumkhao.com

Facebook Comments