ผบ ตร สั่งเช็กยอด สีกากีเงินเดือนเหลือติดบัญชีไม่พอใช้ จัดแพคเกจคืนความสุข

Loading…


พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตร. ลงนามบันทึกข้อความที่ 0009.33ทับ1496 ลง 1 มิถุนายน 2563 ถึง ผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกหน่วย เรื่องนโยบายการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจ ใจความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจาย CO VID กระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัว

จึงพิจารณา บรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ
จึงให้ ตรวจสอบข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มียอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5000 บาท จากนั้นให้กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินแก่ตำรวจและครอบครัว เช่น จัดหาอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จัดโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ จัดโครงการตู้ปันสุข โดยให้ทุกหน่วย รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ ภายใน 30 มิถุนายน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมต่อไป
ทั้งนี้มีรายงานว่าข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่ม ยอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท นั้นมีอยู่จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ถูกหักหนี้เงินกู้ต่างๆ เช่น หนี้สหกรณ์ หนี้ออมสิน หนี้กรุงไทย รวมทั้งหนี้สวัสดิการต่างๆ ที่นำไปซื้อสิ่งจำเป็น

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณทีมา:mumkhao.com

Facebook Comments