ขอพร พระนางจันทร์เทวี สมหวังทุกประการ

Loading…


สำหรับที่ยึดเหนี่ยวทางจิดใตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจเป็นบ้าน วัด หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ผู้คนให้ความนับถือ สำหรับ พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย เมืองพะเยาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของคนในพื้นที่ให้ความนับถือ ศรัทธา ขอพรจากรูปปั้น พระนางจันทร์เทวี วีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเยารุ่งเรืองกว่า 900 ปี ผู้คนที่เดินทางไปขอพรต่างสมหวังดั่งที่ขอ
วันที่ 11 มิ.ย.ชาวบ้านพากันนำดอกไม้ธูปเทียน เข้าไปกราบไหว้ขอพรรูปปั้นของพระนางจันทร์เทวี วีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเยา ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดป่าสักคำบ้านหนองหวี หมู่ 8 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองจังหวัดพะเย า ทั้งนี้ ชาวบ้านต่างเชื่อว่า เมื่อมาขอพรจากพระนางจันทร์เทวี มักจะสัมฤทธิผลทุกครั้ง และจะต้องนำเสื้อผ้าชุดไทย ตลับแป้งประหน้า ลิปสติก หวี กระจก น้ำและเครื่องประดับ มาเซ่นไหว้ถวาย

พระครูไพศาลพนารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสักคำ กล่าวว่า ทั้งหมดก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคล แต่ตามประวัติศาสตร์พระนางจันทร์เทวี ในพงศาวดารโยนกระบุว่า ท่านเป็นพระธิดาของเมืองปัว หรือเมืองน่าน พ่อขุนเจืองธรรมิกราชได้ไปคล้องช้างที่เมืองน่าน กษัตริย์เมืองน่าน จึงยกพระธิดาที่ชื่อว่า พระนางจันทร์เทวีและในพงศาวดารโยนกได้ กล่าวไว้ว่า เจ้าแม่จันทร์เทวี มีประวัติความเป็นมายังไง ทางวัดจึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระนางจันทร์เทวีขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกว่าอดีตเคยเป็นพระมเหสีและเป็นวีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเยาแห่งนี้
โดยพระนางจันทร์เทวี ได้สร้างเมืองพะเยาประมาณ 900 กว่าปี และอยู่ปกครองบ้านเมืองนี้ตลอดมา ทั้งนี้ วัดได้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังและคนส่วนใหญ่ที่มาทำบุญที่วัด มากราบไหว้เจ้าพระนางจันทร์เทวี เพื่อขอพรและหน้าที่การงาน เพื่อให้สมปรารถนาตามที่ต้องการ เมื่อสำเร็จตามที่ต้องการก็จะมาแก้บน จะนำแป้งเครื่องหอมชุดไทยและอื่นๆ ตามที่บนไว้มาถวาย เพื่อเป็นการที่เจ้าแม่ให้กำลังใจและศรัทธา ซึ่งก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล แล้วแต่จะศรัทธาและเคารพนับถือ

ทีมา: varietyded.com

Facebook Comments