วันนี้เงินเข้าแล้ว บัตรคนจน กดได้เลย รีบไปเช็กด่วน

Loading…


เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังมีคนให้ความสนใจกนเป็นจำนวนมาก โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงิน 3 ประเภท อย่างแรก คือได้วงเงินเพื่อซื้อของกินของใช้ที่จำเป็น และสินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ อย่างที่ 2 คือ ได้ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถ บขส. และรถไฟ ประเภทละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน อย่างที่ 3 ได้วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน โดยนำบัตรไปซื้อก๊าซจากร้านที่ร่วมรายการ โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกัน

ส่วนวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งเป็นเงินรอบวันถัดไป จะเริ่มแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี ได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท


ผู้ถือบัตรฯ ยังได้รับสิทธิคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 ในเดือนถัดไป โดยผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาท ได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 บาท ถ้าใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000 บาท ได้คืน 50 บาท และหากใช้จ่ายผ่านบัตร 10,000 บาท จะได้คืน 500 บาท โดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Money ผู้ถือบัตรฯ สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

ส่วนวันนี้คือวันที่ 18 พฤษภาคม เงินเข้าแล้ว จะเริ่มให้ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ที่จะได้รับตรงนี้ต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน และมีเงินเข้าบัตรคนจน กดใช้ได้330บาทพรรุ่งนี้ไปเช็กดูได้เลย

Facebook Comments