กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน 15000 บุกทวงคลัง

Loading…


สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมแล้ว 15,000 บาท ซึ่งตอนนี้ได้ปิดรับลงทะเบียนและทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เกือบครบแล้ว แต่ล่าสุดเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. ที่บริเวณประตู 1 กระทรวงการคลัง มีกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบของ CO VID ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท มารวมตัวกันกว่า 20 คน เพื่อขอให้คลังจ่ายเงินช่วยเหลือ

ผู้ที่เดินทางมาร้องเรียนแจ้งว่า ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา และระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์ จึงยื่นทบทวนสิทธิ์ และมาที่กรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งที่ธนาคาร จนสิ้นสุดวันที่ 29 พ.ค.2563 จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือซึ่งเดือดร้อนมาก

Loading…


โดบผู้มารวมตัวที่กระทรวงการคลังมาจากหลายอาชีพ รวมตัวจากหลายพื้นที่ ผ่านกลุ่มในเฟซบุ๊ก ซึ่งหลายรายระบบแจ้งว่า ไม่ได้สิทธิ์ ขณะที่บางรายขึ้นว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และบางกลุ่มแจ้งว่า ไม่พบข้อมูล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมารับเรื่อง วันนี้มายื่นร้องเรียน แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะได้หรือไม่ ไม่มีใครยืนยันได้ เหมือนรับเรื่องไปเฉยๆ บางคนให้รอตรวจสอบสิทธิ์ นานมากจนตอนนี้ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือ

ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 4 กลุ่ม รวมกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 3 แสนคน โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณารูปแบบ โดยนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ระบุว่า การแจกเงินในรอบนี้จะไม่ได้ 15,000 บาทเหมือนรอบก่อน

ทั้งนี้ใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีมาตรการอื่นมาช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน

เรียบเรียง siamstreet.com

Facebook Comments