บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลืมรหัสกดเงินสดจากตู้ ATM

Loading…


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลืมรหัสกดเงินสดจากตู้ ATM มีวิธีแก้มั้ย?

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถเปลี่ยนรหัสกดเงินสดจากตู้ ATM ใหม่ได้ แค่ 6 ข้ อ เพียงเท่านี้ก็ได้เงินไปใช้จ่ายเยีย วยาช่วงโ ควิ ดแล้ว

จากกรณีที่ประชุม ครม. ไ ฟเขียวการจ่ายเงินเยี ยวย าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ให้ได้รับเงินเยี ยวย า 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาทนั้น

ผู้ถือบัตรคนจนบางคนก็ยังเป็นห่วงถึงเรื่องการจดจำรหัสบัตรคนจนที่ใช้กดเงินสดออกจากตู้ ATM ไปแล้ว เพราะไ ม่ค่อยได้กดเงินสดออกมาใช้ ล่าสุด Sanook Money ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสกดเงินสดผ่านบัตรคนจนมาฝากกัน
หากลืมรหัสผ่านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนสามารถเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ง่ายๆ ที่ตู้ ATM ดังนี้

สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เข้าตู้ ATM

กรอกตัวเลข 6 หลัก (เช่น 111111 , 000000 เป็นต้น)

เลือกลืมรหัสคู่บัตร

ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ (เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้น) จากนั้นกด “ยืนยัน”

ตั้งรหัสคู่บัตรใหม่ จำนวน 2 ครั้ง

กดหมายเลข OTP และกดยืนยัน

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สอบถามได้ที่เบอร์ 0 2 1 0 9 2 3 4 5 หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา


สิทธิ์ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนดังนี้

1 วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ วงเงิน 200-300 บาท ตามเกณฑ์รายได้

2 ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟ รถ บขส. และรถไ ฟฟ้า วงเงิน 500 บาท

3 ส่วนลดค่าซื้อก๊า ซหุงต้ม ต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ส่วนลด 45 บาทต่อ 3 เดือน

4 เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายความว่า หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็น 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท โดยผู้ถือบัตรคนจนสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้
5 ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เดือนละไ ม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้

6 ส่วนลดค่าไ ฟฟ้าประจำเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไ ฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไ ฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไ ม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตร สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้


7 เงินพิเศ ษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกร รมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันย ายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

8 เงินเยี ยวย า จากสถานการณ์โ ค วิ ด จำนวน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาทต่อคน

Facebook Comments