ขุดพบพระพุทธรูปหินอ่อน องค์ขาวอายุ 360 ปี ยุคสมัยรัตนปุระอังวะ
ขุดพบพระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาวอายุ 360 ปี ยุคสมัยรัตนปุระอังวะ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งจากพระอาซิน กาวี นันดา (Ashin Kavi Nanda) เลขานุการโบราณสถานวัดโอเนปิน Omnal Pin Village ในเขตรัฐสกาย ภาคเหนือตอนล่างของสหภาพเมียนมา ขุดพบพระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาวอายุ 360 ปี ยุคสมัยรัตนปุระอังวะ

ภาพจาก แม่สอด มีเดีย-Mae Sot Media

ภาพจาก แม่สอด มีเดีย-Mae Sot Media
โดยพระอาซิน บอกว่าหลังจากที่มีการบูรณะสถุปเจดีย์ใหม่ของวัดดังกล่าว ได้มีการขุดเพื่อจะทำฐานเสาของเจดีย์ระหว่างที่คนงานขุดไปนั้น พบว่ามีเศียรพระโผล่ขึ้นมาทำให้แรงงานที่กำลังขุดต่างตกใจ แล้วรีบไปแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบจนทางคณะของทางวัด ต้องส่งแรงงานมาช่วยกันขุดขึ้นมา ซึ่งก็พบว่าเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาว ซึ่งเป็นองค์สำคัญยุคสมัยรัตนปุระอังวะ กรุงอังวะที่ยังคงสมบูรณ์อันเนื่องมาจาก สภาพดินได้รักษาพระไว้

ภาพจาก แม่สอด มีเดีย-Mae Sot Media

ภาพจาก แม่สอด มีเดีย-Mae Sot Media


พระอาซินกาวี บอกอีกว่า พระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาว องค์สำคัญในยุคสมัยรัตนปุระอังวะ กรุงอังวะ ที่ขุดเจอมีอายุราว360ปี หรือมากกว่านี้ สร้างในสมัยราชวงษ์อังวะ ที่ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ สหภาพเมียนมา โดยในยุคโบราณกาลนั้นกรุงอังวะ เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศพม่ามาถึง5ครั้ง ในช่วง360ปี ระหว่าง ค.ศ.1365-1842ทั้งในสมัยราชวงศ์อังวะ ราชวงศ์ตองอู และราชวงศ์โก้นบอง ในประวัติศาสตร์เมียนมาระบุไว้เช่นนั้น


ภาพจาก แม่สอด มีเดีย-Mae Sot Media

ที่มา: siamstreet.com

Facebook Comments