เกิ ดสามวันนี้ ทำอะไรให้ระวั งร วย โชคหล่นทับแบบไ ม่รู้ตัว
ดว งเป็นเ รื่ อ งคว ามเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่ า นสำหรับเพื่อนคนใดที่เกิດใน 3 วันดังต่อไปนี้
เรียกได้ว่าจังหวะโช คโดดเด่น ทำอะไรมักจะเริ่มดี จะเริ่มเข้าที่ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเจอกับปัญห ามากมายก็ตาม
แต่เชื่ อเถอะว่ารักจากภายในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนะ ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนอย่ างแน่นอน

‘วันจันทร์’
คนที่เกิດในวันจันทร์ ช่วงนี้อาจจะอารมณ์เสี ย มีปัญห ในเ รื่ อ งของการ ตั ดสินใจ ปัญหาในเ รื่ อ งของการติดต่อเจรจา

อาจจะทำให้ตัวคุณและคนรอบข้างวิตกกังวลได้ หลังผ่านพ้นในช่วงรอบสัปดาห์นี้เป็นต้นไป

ทุกสิ่งทุกอย่ างจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ปัญห าที่เกิດก็จะผ่านไปอย่ างแน่นอน ในส่วนของเ รื่ อ งหน้ าที่การงาน ในช่วงนี้อาจจะເครียດ

แต่แน่นอนว่าคุณมีผู้ช่วยที่ดี คุณจะได้รับกำลังใจ จะได้รับการเสนอ และจะผ่านพ้นไปในที่สุด

ไม่เกินระยะเวลา 2 เดือนนี้อย่ างแน่ สำหรับโชคชะตาในเ รื่ อ งของการเงิน เรียกได้ว่าอยู่ในทิศทางที่ดี

อยู่ในเกณฑ์ที่มีเป้าหมาย กำลังมีโอกาสไต่ระดับไปในอีกก้าวนึง ชีวิตเริ่มมีเครดิต

เริ่มพูดคุยกับคนอื่นได้เต็มปาก ความสุขความเจริญกำลังเข้ามา หากวันเกิດของคุณโชคดี โชคมา ขอให้เก็บเอาไว้ จะได้สิ่งที่ดีตอบแทน สาธุ

‘เกิ ดวันพฤหัส’


สำหรับคนใดที่เกิດในวันพฤหัสบดี โชคชะตาของคุณเด่นชัดมาตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่หารู้ไม่ว่า ในเ รื่ อ งโชคชะต าก็ยังมีปัญหาแทรกแซงเข้ามาอยู่ตลอด

ชีวิตของคุณเหมือนตกระกำลำบ าก แต่ถ้าหากคุณปรับเปลี่ยนพฤติกssมในการใช้ชีวิต

คำพูดคำจา และกิริย าท่าทางในการแสดงออก เชื่ อเถอะว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้น

คนที่เกิດในวันพฤหัสบดีมักจะเป็นคนที่ปากร้ า ยแต่ใจดี ถ้าคุณลองเปลี่ยนพฤติกssมชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนอย่ างแน่นอน

หลังผ่านพ้นในรอบสัปดาห์นี้ หน้าที่การงานและการเงินของคุณจะขึ้นสูง จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตอย่ างที่ได้ใฝ่ฝัน

อีกทั้งใครที่กำลังมองหารถ หรือบ้านหลังใหม่ จะมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่เกินกลางปีหน้าอย่ างแน่แท้

หากวันเกิດของคุณโชคดี โชคมา ขอให้เก็บเอาไว้ จะได้สิ่งที่ดีตอบแทน สาธุ
‘เกิ ดวันเสาร์’
สำหรับใครที่เกิດในวันเสาร์ ช่วงนี้โชคชะต าเด่นชัด หน้าที่การงานใดมักจะเกิດปัญหามาก่อน แล้วจะได้โช คลาภตามมาในภายหลัง

แม้ว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้นจะย ากลำบาก มากมายด้วยปัญหาการเงินและการงาน อีกครั้งในช่วงนี้ยังมีปัญหาความรักอีก

เชื่ อว่าชีวิตของคนนั้นกำลังเจอกับวิบากกssม ขอแนะนำว่าให้ในช่วงรอบสัปดาห์นี้ถึงรอบสัปดาห์หน้ า

Loading…


พย าย ามหาทางไปสร้างบุญสร้างกุศล กราบพ่อกับแม่ ช่วยเหลือคนที่เขาย ากไร้

เข้าวัดเข้าวา ทำผิดใจให้ผ่องใส สวดมนต์ภาวนา ขอเพียงทำตามที่บอกเรานี้

ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตามคำแนะนำอย่ างแน่นอน สำหรับ 2 อาทิตย์หน้านั้น

ชีวิตของคนที่เกิດในวันเสาร์จะเกิດการเปลี่ยนแปลง หน้ าที่การงานและการเงินนั้น จะได้รับการอนุเคร าะห์และพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำให้คนที่เกิດในวันเสาร์ มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่ างผาสุข หากวันเกิດของคุณโช คดี โชคมา ขอให้เก็บเอาไว้ จะได้สิ่งที่ดีตอบแทน สาธุ

Facebook Comments