สุวรรณภูมิคึกคัก รับ 5 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 705 คน พบมีไข้สูง 22 ราย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ส.ค.63 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวันนี้มีผู้โดยสารคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เที่ยวบินจาก ประเทศอียิปต์ ภูฏาน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน

Loading…


เที่ยวบินแรกจากประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS3270 เครื่องลงเวลา 07.05 น. ผู้โดยสารจำนวน 289 คน เป็นคนไทยทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 22 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 266 คน โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา โรงแรมเลอบาหลี พัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 1 คน ที่โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 2 จาก ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB 150 เครื่องลงเวลา 11.45 น. ผู้โดยสารจำนวน 1 คน เป็นชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบมีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถดำเนินการกักตัวทางเลือก 14 วันตามมาตรการของรัฐ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี สมุทรปราการ
เที่ยวบินที่ 3 จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL031 เครื่องลงเวลา 15.00 น. ผู้โดยสารจำนวน 140 คน เป็นคนไทยจำนวน 72 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 68 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 66 คน โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 74 คน โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 4 จาก ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 741 เครื่องลงเวลา 23.10 น. ผู้โดยสารจำนวน 96 คน เป็นคนไทยทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ โรงแรมแอมบาสเดอร์ บาซ่า รัชดา
เที่ยวบินที่ 5 จากประเทศจีน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CA 979 เครื่องลงเวลา 23.55 น. จำนวนผู้โดยสาร 179 คน เป็นคนไทย จำนวน 40 คน ชาวต่างชาติ 139 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 40 คน และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 139 คน โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี สมุทรปราการ

รวมผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจำนวน 705 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 22 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที

Facebook Comments