เห็นชอบต่อ พรก ฉุกเฉิน
จากกรณี่ที่มีการเสนอให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน กำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 19 ส.ค. ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจาย ให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ วันที่ 17 ส.ค.
เห็นชอบการขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก 1 เดือน ครอบคลุมตลอดเดือน ก.ย.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจาย ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใด และสืบเนื่องจากการแก้ไขกฎหมายยังไม่เรียบร้อย

เมื่อถามถึงกรณีที่โรงบาลรามาธิบดี ระบุ พบผู้ติด ที่ไม่ได้อยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ 1 ราย พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า เห็นว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องไปถามทางกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถามว่า จะมีผลต่อการพิจารณามาตรการอื่นๆ หรือไม่ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมในวันศุกร์ที่ 21 ส.ค.จะทบทวนมาตรการผ่อนคลาย ใน 3-4 เรื่อง ที่เราได้ทดลองผ่อนคลายไปแล้ว
เช่น การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ การเดินทางทางรถเมล์ ทางบก ทางน้ำ ที่ให้เพิ่มที่นั่งผู้โดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ของย านพาหนะ และการเปิดสนามกีฬาให้มีผู้ชมเข้าชม ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อ 3 ประเด็นดังกล่าว เพราะถือเป็นเคสเดียวที่พบ ซึ่งต้องไปสอบสวนก่อนว่าเกิดจากอะไร ขณะนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดต้องสอบถามจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง
ทั้งนี้ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาฯ สมช.เผย คกก.เฉพาะกิจ เห็นชอบขย าย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ครอบคลุมตลอดเดือน ก.ย.

Facebook Comments