การปวดหัวที่อันตรายมากควรอ่าน

ทางแพทย์ได้ออกมาเผยว่า อาการวิง เวียนบ้านหมุน พบได้บ่อยในทุกทุกวัย หากเกิดอาการขึ้นกับตัวเองไม่ควรที่จะซื้อ ย า มากินเอง เพราะว่าในบางครั้งอาการวิงเวียนศีรษะอาจจะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของโ ร คอื่นได้ ทางด้านนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้เผยว่า อาก ารบ้านหมุนนั้นเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความน่ารำ คา ญใจให้กับชีวิ ต กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ผู้ที่มีอาการ นั้นวิงเวียนศีร ษะระหว่างทำงาน หรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอาจจะเกิดเหตุที่ไม่ทันคาดคิดได้ อาการที่พบบ่อยก็คือ เวียนศีรษะ อาการคลื่ นไ ส่อาก า รอ าเจีย น มีความรู้สึกว่าหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม เริ่มทรงตัวย ากลำบากขึ้น

บ้านหมุนนั้นคล้ายกับสิ่งแวดล้อมที่หมุนรอบตัว เราจะรู้สึกว่าตัวเองหมุนทั้งๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหว อาจจะมีอาการทางหูร่วมด้วยเช่น อาการหูอื้อ มีเสียงในหู
สาเหตุจากอาการบ้านหมุน หู มักจะเกิดจากสาเหตุของหูชั้นใน เหรียญระบบประสาทก็ได้ ดูถ้ามีอาการเวียนศีรษะที่แรงมากขึ้น ผู้ป่วยนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนไหวศรีษะได้ ในบางกรณีอาจจะเกิดอาการอาเจียน มีเสียงดังในหู น้ำในหูไม่เท่ากัน หรือมีหินปูนในหูหลุด คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิ ดว่า อาการบ้านหมุนนั้นเกิดจากการน้ำในหูไม่เท่ากัน แต่จากการศึกษาพบว่ามีเพียงร้อยละ 50 ที่เกิดขึ้น จากความผิ ดปกติของหูชั้นใน อาการน้ําในหูไม่เท่ากันจะพบเพียงแค่ร้อยละ 10 เท่านั้น

ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดทันที ส่วนสาเหตุอื่นๆ ของการเวียนศีรษะอาจเกิดจาก เช่น อาการเมารถ เมาเรือ หรือปวดศีรษะ ไมเกรนได้ ดังนั้นการวินิจฉัยโ ร คที่ถูกต้อง จึงมีความสำคัญกับผู้ป่วย เพราะถ้าได้รับการรักษาในระยะแรกจะได้ผลดี หากสงสัยว่าตนเองมีความผิ ดปกติ รู้สึกเวียนศีรษะ บ้านหมุนโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หรือมีประวัติโ ร คหู ควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้อง

รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายที่มีอาการเวียนศีรษะและอาเจียนมากๆ จะทำให้ร่างกายสูญเสี ยน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ความดันในโ ลหิ ตต่ำ ทำให้เกิดเหตุที่ไม่ทันคิดได้ ทั้งนี้เมื่อมีอาการเวีย นศีรษะบ้านหมุนขณะทำกิจก ร รมต่างๆ ควรหยุดนั่งพัก เพื่อป้องกันการหกล้ม กรณีที่มีอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนมากๆ ควรนอนพักสักครู่ จนอาการดีขึ้นหรือนั่งพัก หลับตา และรีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการไม่ดี เช่น การหันศีรษะไวๆ การเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว การก้ม เงยคอนานๆ ความเครียด วิตกกังวล อดนอน เป็นต้น ควรงดดื่ มเครื่องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโ ร คได้

Facebook Comments