ต้นไม้มงคล ต้นโกสน ราชาแห่งไม้ใบ ที่มีทั้งความสง่า มาพร้อมกับความสวยงาม มากด้วยคุณค่า ปลูกง่าย นำไปประดับสวยงาม

ต้นไม้มงคล “ต้นโกสน” ราชาแห่งไม้ใบ ที่มีทั้งความสง่า มาพร้อมกับความสวยงาม มากด้วยคุณค่า ปลูกง่าย นำไปประดับสวยงาม ไม้มงคลใบสวย ที่ชื่อโกสน ปัจจุบันนี้มีชนิดพันธุ์ หลากหลายมาก จนยากที่จะนับชนิด ทั้งหมดได้โดยง่าย เนื่องมาจาก มีการเกิดลูกไม้ใหม่ และรวมถึงไม้กลายพันธุ์ ที่ได้จากการขยายพันธุ์ทั่วไป มีอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลา นับแต่ต้นแรกๆ ที่เข้าสู่ประเทศไทย มากว่าศตวรรษแล้ว ทุกครั้งที่ได้ต้น จากการขยายพันธุ์ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการกลายที่แ ต กต่างออกไป แม้จะมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่ด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์ รูปแบบใหม่ ที่ได้พัฒนาไปพร้อมกับ ประสบการณ์และกาลเวลา ก็ช่วยให้ลดอุปสรรค ในการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์ดี ไปได้มากเลยทีเดียว

โดยทั่วไปแล้ว การขยายพันธุ์โกสน เป็นเรื่องที่ง่ายมาก สำหรับเกษตรกรมือใหม่ แม้แต่คนนอกวงการเกษตร ที่ไม่มีประสบการณ์เลย ก็สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวน ได้ดีหากได้ลองเริ่มต้น เพียงมีความพร้อม ด้านสถานที่ แม้จะไม่เป็น โรงเรือนโดยเฉพาะ ก็ขอให้เป็นพื้นที่ ร่มรำไร มีความชื้นสูง หรือรดน้ำให้ความชุ่มชื้น ได้แต่ต้องมีการระบายน้ำดีไม่มีการท่วมขัง วัสดุที่ต้องเตรียม สำหรับเพาะชำควรเก็บ ความชื้นได้ในระดับหนึ่ง มีสภาพความโปร่งให้อากาศแทรกตัวได้

ส่วนภาชนะที่ใช้ ใส่วัสดุสำหรับปักชำกิ่งพันธุ์ อาจเป็นกระถาง หรือสิ่งดัดแปลงอื่นๆ ที่เหมาะสม และหากมีจำนวนกิ่งพันธุ์ มากก็อาจกำหนดพื้นที่ ทำเป็นแปลงชำไปเลยก็ได้ ส่วนที่เป็นหัวใจ คือต้นพันธุ์ดี ที่ต้องการขยายเพิ่มจำนวนนั่นเอง วิธีชำง่ายๆ ด้วยการตัดกิ่งพันธุ์ที่ต้องการ โดยควรเป็นกิ่ง ที่ไม่อ่อน หรือแก่จนเกินไป มีความยาว พอประมาณตั้งแต่ 15เซ็นติเมตรขึ้นไป หากเพื่อให้ได้ปริมาณ จากกิ่งที่มีความยาวมากๆ ก็ให้ตัดทอนเป็นท่อนๆ แล้วใช้กรรไกร แต่งริดใบออกบ้าง เพื่อลดการคายน้ำ จนข า ดสมดุล ของกิ่งพันธุ์ดังกล่าว

จากนั้นจึงนำ ท่อนพันธุ์ปักลงใน วัสดุที่เตรียมไว้ ลงลึกเล็กน้อย พอไม่ให้กิ่งล้ม หรือพอประมาณ ไม่เกิน1ใน3ของความยา ว ในกิ่งสั้น เอียงเล็กน้อยตามทิศทางเดียวกัน หากมีการปักพร้อมกันหลายๆ กิ่ง โดยต้องร ะวั งมิให้ กลับหัวหรือ มีระยะชิดกันมากจนเกินไป ตลอดช่วงเวลา รอคอยไปสู่การ ออกรากและยอดใหม่ ก็ให้รดน้ำตามให้มีความชื้น ต่อเนื่องเป็นระยะ สลับด้วยการรดราด หรือสเปรย์ส า รอินทรีย์อ่อนๆ เป็นช่วงทุก 7 – 10 วันต่อครั้ง ก็จะช่วยให้ได้ ต้นใหม่พร้อมใช้งาน ได้รวดเร็วขึ้น

แต่ก็ยังมีการขยายพันธุ์ ด้วยวิธีอื่นๆ อีกหลายวิธี ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ หรือความชำนาญ ในระดับหนึ่ง ที่นอกเหนือไปจาก ตัดกิ่งปักชำตามที่กล่าวมา เมื่อต้นพันธุ์ดี ยังมีจำนวนไม่มาก แต่ต้องการขยายจำนวน เพื่อเพิ่มต้นแม่พันธุ์ ให้มากขึ้น และพร้อมจำหน่าย ในเวลาไล่เลี่ยกัน ก็อาจเลือกวิธี การขยายที่ถนัด และเหมาะสม บางส่วนอาจเป็นการตอนกิ่ง หรือจะด้วยวิธีการเ สี ยบยอด บนต้นตอที่เตรียมไว้ โดยเฉพาะตามที่ ผู้ผลิตมืออาชีพนิยม ใช้วิธีนี้กันมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก ต้นตอที่นำมาใช้จะมีความแข็งแรง เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ

ระบบรากก็มี ประสิทธิภาพ ยอดพันธุ์ดี ที่ใช้นำมาเ สี ยบ ก็สามารถรองรับกันได้ดี ติดและต่อเชื่อมกัน จนดูเป็นเนื้อเดียวกัน ราวส่วนยอดที่ติดนั้น เป็นต้นเดียวกันโดยธรรมชาติ เติบโตได้ต่อเนื่อง จนบางครั้งอาจโตได้ดี กว่ากิ่งที่ได้จากการ ขยายด้วยวิธีอื่นด้วยซ้ำ ไม้ชนิดนี้ สามารถปรับตัวได้ และจะออกยอดพร้อมใบใหม่ ให้เห็นเป็นไปตามพันธุ์ ต่างๆ เลยทีเดียว และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไม้ ชนิดนี้ได้ปลูกผ่าน ฤดูหนาวในช่วงเวลากลางคืน ถึงเช้ามีสภาพอากาศเย็น และช่วงสายๆ แสงเริ่มส่องสะสมพลังงาน มากขึ้นไป สู่ช่วงเวลาบ่าย จนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แบบต่างขั้วกันไปเลย ก็ยิ่งให้ต้นไม้ ต้องปรับตัวจนขับสี ที่ดูเหมือนหลบอยู่ ในต้นช่วงฤดูกาลอื่น ได้เร่งสาดสี ราวกับแม่สี ที่ผสมกัน จนได้ที่เป็นดั่งราวกับ ไม้คนละต้น กันเลยทีเดียว ซึ่งนับเป็นความพิเศษ ที่เกิดขึ้นกับไม้ ที่ชื่อ โกสน จนคนในแวด ว ง ไม้ประดับได้ยกให้ ไม้ชนิดนี้เป็นดั่ง ราชาแห่งไม้ใบ ที่มีทั้งความสง่า มาพร้อมกับความสวยงาม มากด้วยคุณค่า น่านำมาใช้ประดับ อีกสกุลหนึ่งเลยทีเดียว

Facebook Comments