ข้อดีของการเดินแค่วันละ 30 นาทีมีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด

ข้อดีของการเดินแค่วันละ 30 นาทีมีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด ประโยชน์ของการออกกำลังกายทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าดีอย่างไร แต่จริงๆแล้วแค่เดินก็มีประโยชน์กับร่างกายเราเช่นกัน การเดินวันละ 30-45 นาทีจะช่วยอะไรร่างกายได้บ้าง มาดูพร้อมกันเลย 1. ลดความเสี่ย ง การเป็นโร คอัลไซเมอ ร์ จากงานวิจัยของมหาวิทยๅลัยไวกิ้งบ อ กว่าการเดินช่วยลดความเสี่ย งในการเป็นโร คอัลไซเม อร์ ผู้ชายอายุ 71-93 ปี ที่เดินเกินวันละ 1 กิโลเมตร จะทำให้ความ เสี่ย งที่จะเป็นโร คอัลไซเม อร์ ลดลงครึ่งหนึ่ง 2. เพิ่มกล้าม เ นื้ อ คุณอาจจะบ อ กว่าการออกกำลังกายก็ช่วยเสริมสร้างกล้า มเนื้ ออยู่แล้ว แต่ที่จริงๆแล้วการเดินเป็นการช่วยสร้างกล้า มเนื้ อที่ดีที่สุด การเดินสามารถทำให้กล้า มเนื้ อข า สะโพ กและหน้าท้องแน่ นขึ้น แค่ต้องระวั งกับท่าเดิน ก็จะสามารถฝึกกล้า มเนื้ อ หน้าท้อ งและส่วนเอ วได้

3. ฝึกให้หัวใ จลดความดันโ ลหิตคนที่หัวใจไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแร งขึ้น และจะช่วยลดความดันโ ลหิ ต การเดินทุกวันสามารถลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงได้และโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 4. ลำใส้ใหญ่แข็งแรง การเดินสามารถลดโอกาสที่ผู้หญิงจะเป็นมะเร็งลำใส้ใหญ่ได้ 31% แค่เราเดินวันละ 10-15 นาที จะช่วยในเรื่องระบบการย่อยของอาหาร ถ้าอยๅกให้ถ่า ยคล่องทุกวันก็ให้เดินทุกวัน 5. เป็นคนอารมณ์ดี เวลาอารมณ์ไม่ดีลองไปเดินเล่นบ้าง ทำทุกวันแค่เดิน 30-45 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน สามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าลงได้

6. รักษ ารูปร่า ง ของเรา จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายๆ ชม. ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็ผอมได้ การเดินอย่างเดียวก็สามารถหลีกเลี่ย งการเพิ่มน้ำหนักได้ สำหรับผู้หญิงที่รับประทานอาหารตามปกติ เพียงแค่เดินวันละ 1 ชม. ก็จะรักษ ารูปร่า งได้ 7. ช่วยรักษาโร คต้ อหิ น สำหรับคนที่เป็นต้ อ หิ น การเดินเป็นการช่วยลดควๅมดันในลูกตา งานวิจัยบ อ กว่า การเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้งสามารถสามารถล ดความดั นต าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 8. ลดความเสี่ย ง ของโร ค เบ าหวาน แค่เดิน 20-30 นาทีต่อวันสามารถป้องกันโร คเบ าหวานได้ และยังสามารถลดน้ำตาลในเลือ ด ได้ต่อเนื่อง 24 ชม.

9. เสริมสร้างกระดูก การเดินจะเสริมสร้างกระดู กและข้อต่อ หลี กเลี่ย งโร คกระดู กพรุ น สำหรับผู้หญิงสูงวัยเพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชม. ก็สามารถลดความเสี่ຢงที่จะเป็นโร คกระดู กพรุ นรุนลงได้ 30% เลยนะ 10. เพิ่มความสามารถของปอ ดและหัวใ จ การออกกำลังกายปกติก็เป็นการเพิ่มความสามารถของหัวใ จและปอ ดได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินธรรมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการหายใจของคุณจะเพิ่มขึ้น ทำให้ออกซิเจนผ่านกระแ ส เลือ ด ได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัดของเสี ยเก่าๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแร งและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แบบรวดเร็ว เมื่ออ่ า นจ บ อย่ารีรอ รีบออกไปเดินกันเลย ทำเพื่อตัวเองกันเถอะ

Facebook Comments