จะมีคู่กันไปทำไมผลวิจัยชี้ สาวโสดมีความสุข และอายุยืนกว่าคนที่แต่งงานแล้ว

จะมีคู่กันไปทำไม ผลวิจัยชี้ สาวโสดมีความสุข และอายุยืนกว่าคนที่แต่งงานแล้ว ผู้หญิงหลายคน ในปัจจุบันม มีการอยู่คนเดียวมากขึ้น เนื่องจากสามารถทำงาน และเก่งมาก ในปัจจุบัน ทำให้ไม่ แต่งงาน ส่วนหลายคน ที่แต่งงานก็พบว่า มีการลาออกงานที่ทำงาน เพื่ออยู่กับครอบครัวมากขึ้น โดยผลวิจัยจากอังกฤษได้มีการกล่าวว่า คนที่แต่งงาน จะมีความสุขแค่ตอนสามี อยู่บ้านเท่านั้น และการแต่งงาน ทำให้ต้องคิดเรื่องการเงิน มากขึ้นอีกด้วยผลวิจัยจากประเทศอังกฤษ ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติก รรม โดยผู้หญิงที่แต่งงาน และได้เลี้ยงลูก ไม่ได้เป็นปัจจัย ที่กำหนดความสุขของผู้หญิง และผู้หญิงโสด ก็อยู่อย่างมีความสุขได้ ไม่ต่างจากคนที่แต่งงานแล้ว

ในอีกมุมหนึ่ง ของผลวิจัย ได้มีการระบุว่า หญิงโสดก็อาจจะ มีเรื่องให้คิดในเรื่องคู่ครองมากกว่า หญิงสาวที่แต่งงานแล้ว โดยเฉพาะการถูกปลูกฝัง ค่านิยมทางสังคมที่ว่า ผู้หญิงจะต้องแต่งงาน มาเป็นปัจจัยหลัก ในการใช้ชีวิต และเมื่อไม่สามารถ ทำบรรลุเป้าหมายได้ ก็จะคิดมากทันที ส่วนสาเหตุของ ความสุขระหว่างคนโสด และคนที่แต่งงานแล้ว รวมไปถึงผู้หญิง ที่ผ่านการแยกทางกับสามี

ผลวิจัยชี้ว่า ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว จะมีความสุขเมื่อคู่ครอง หรือสามี อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ซึ่งช่วงเวลานั้น จะทำให้เธอมีความสุขที่สุด นอกจากนี้ผู้หญิงโสด ยังได้รับมุมผลประโยชน์ ทางการเงิน และในด้านสุขภาพ ระหว่างคู่ครอง โดยพบว่าผู้หญิง ที่ยังไม่แต่งงาน จะได้เงินเดือนมากขึ้น และมีอายุยืนย าวขึ้น มากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

Facebook Comments