แนะนำ 6 อาหารห้ามใส่บาตรที่คนยังไม่รู้ใครใส่ไปบาปแน่ๆ

6 อาหาร ห้า มใส่บาตร ที่คนยังไ ม่รู้ ใครใส่ไปบา ปแน่ๆ เราเชื่อว่าหลายคนคงยังไม่รู้ ว่าอาหารแบบไหนกันบ้างที่ใส่บาตรไปแล้วจะต้องบา ปแน่ๆ มันอาจจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้อย่ าได้ถวายให้พ ระ ซึ่งในวันนี้เราได้มีอาหารต้องห้า ม “ไ ม่ควรใส่บาตรทำบุญ” เพราะถ้าคุณทำมันแล้วจะเป็นบา ปไปตลอดชีวิต จะมีอะไรกันบ้างต้องไปดูกัน 1. ผลไม้ ธัญพืชเมล็ด ผลไม้หรือธัญพืชที่เป็นเมล็ด เป็นสิ่งที่ไ ม่ควรนำไปถวายโดยเด็ดข า ด เพราะถือว่าเมล็ดนั้นยังสามารถให้ชีวิตแก่ต้นไม้ แก่พืชพันธุ์ได้ ถ้าจะถวายควรที่จะเอาเมล็ดออกเสี ยก่อน หรือหั่นให้เป็นชิ้นพร้อมที่จะรับประทาน

2. ข้าวส า รอาหารแห้ง โดยตามหลักพ ระวินัยแล้ว พ ระไ ม่สามารถทำอาหารฉันเองได้ และพ ระก็ไม่ควรที่จะเก็บอาหารไว้ข้ามวันเพื่อที่จะเอามาฉันในวันต่อไป ถ้าจะถวายควรเป็นของที่ฉันได้ในทันที แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการจะถวายข้าวส า รอาหารแห้งพวกนี้ แนะนำว่าให้ถวายเข้าโรงทานจะเหมาะสมกว่า

3. มาม่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูป เป็นอาหารที่สะดวกสบายต่อการจับจ่ายใช้สอย และสะดวกต่อการรับประทาน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเต็มไปด้วยแป้ง ซึ่งทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะได้รับคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไป ก็ตัวสะสมตามกล้ามเนื้อในตับในรูปแบบของไกลโคเจน ซึ่งเป็นรูปแบบไ ขมั นที่แทรกอยู่ตามผิวหนั ง และอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ผงชูรส เต็มไปด้วยโซเดียมเฉลี่ยซองละ 1000 mg ถ้าเทียบกับครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำต่อวัน ถือว่ารับประทานมากๆจะส่งผลให้เกิดความดันโ ลหิ ตสูงได้

4. เนื้อต้องห้าม โดยปกติคนส่วนใหญ่แล้ว หลายคนยังไ ม่รู้ว่า ยังมีเนื้อบางประเภทที่ไม่สามารถถวายหรือให้พ ระฉันได้นั่นก็คือ ช้าง ม้า งู หมี เสือ มนุษย์ สุนัข ราชสีห์ เนื้อเหล่านี้ไ ม่ควรที่จะนำมาให้พ ระฉันอาหาร เพราะเนื่องจากในปัจจุบัน มีการนำเนื้อประเภทนี้มาใช้ในการทำอาหารเป็นจำนวนมาก

5. ขนมหวาน เชื่อว่าหลายคนยังคงสงสัยในเรื่องของขนมหวาน แต่รู้กันหรือไม่ว่า โท ษของการกินขนมหวานบ่อยๆจะเป็นอย่างไร อย่างเช่นเราถวายทองหยิบ ทองหยอด ขนมต้ม ฝอยทอง หากพ ระฉันเข้าไปบ่อยๆแล้วนั้น แน่นอนว่ามีโอกาสเกิดในเรื่องของการอุ ดตันในเส้นโลหิ ตสูงมาก เนื่องจากเป็นของหวาน และทำให้อ้ว นได้ง่าย ซึ่งแน่นอนว่า คนทั่วไปมักจะเลือกรับประทานแล้วก็ออกกำลังกายโดยปกติ แต่สำหรับพ ระที่อยู่ในวัด ไ ม่สามารถออกกำลังกายที่เหมาะสมได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาในทีหลัง สุดท้ายเราก็กลายเป็นคนบา ป 6. ห้า มใส่เงินในบาตร ตามพ ระวินัย ถือว่าเป็นอาบั ติ ชาวพุทธท่านใดต้องการจะถวายปัจจัยควรนำไปถวายที่วัดหยอดตามตู้จะดีกว่า ห้า มถวายกับพ ระโดยตรง เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ไ ม่ดี พ ระไ ม่ควรรับเงิน

Facebook Comments